Portal Terbaik Untuk Pesakit Dialisis

Rawatan Dialisis
dipermudahkan dengan eDialisis

eDialisis adalah jambatan antara Pesakit Dialisis, Pembayar Pihak Ketiga dan Pusat Dialisis di Malaysia.

Dialysis Treatment
eDialysis

Apa itu eDialisis?

eDialisis ialah sistem untuk Pesakit Dialisis menghubungi & berinteraksi dengan Pusat Dialisis di Malaysia. Kami telah bekerjasama dengan semua Pusat Dialisis terkemuka untuk membuat proses pendaftaran, menyemak janji temu bulanan, menyemak bil bulanan anda, membuat pembayaran terus, meminta untuk melawat pusat lain semuanya di rumah anda.

Ciri-ciri eDialisis

eDialisis ialah sistem yang dibuat untuk Pesakit Dialisis di Malaysia. Di bawah adalah beberapa ciri Sistem eDialisis.